Vill du starta ett Café REKOmmenderas?

Det är många som vinner på att ett Café REKOmmenderas startar:

·       personer med arbetshinder och långtidsarbetslösa som kan erbjudas anställning

·       människor som är i behov av arbetsträning/rehabilitering/praktik

·        kommuner, som inte har lika många människor i behov av försörjningsstöd eller insatser från en arbetsmarknadsenhet

·       Arbetare/producenter i Syd, som får drägligare arbets- och livsvillkor

·       Miljön, eftersom vi arbetar med ekologiska råvaror

·       samt alla ­fikasugna som vill göra ett medvetet val. Hos oss smakar en kopp kaffe dubbelt så gott.

Därför är det tacksamt att starta ett café med vår profil. Dessutom är vi arbetsintegrerande sociala företag. Det finns ett par grundläggande förutsättningar för att lyckas. Man bör vara ett café som särskiljer sig från konkurrenter, man måste erbjuda bra kvalitet och man ska ha ett bra affärsläge.

Välkommen till vårt sociala franchisingkoncept! 

Även om det är inspirerande och tacksamt att starta ett Café Rekommenderas, är det inte alltid så enkelt. Det handlar bland annat om att ge en hög servicegrad, branschkunskap för att erbjuda kunderna en bra kvalitet och kunskap om att driva ett företag.

 

För att underlätta verksamheten har vi organiserat oss tillsammans i Café Rekommenderas i Sverige ekonomisk förening. Alla caféer är medlemmar, vilket innebär att vi tillsammans äger det koncept som vi följer.

 

Franchise-konceptet är vanligt förekommande i näringslivet. Vi har valt att ta det goda med idén och kombinera med socialt företagande. På så sätt får vi ett vinnande koncept som både ger tydlighet för kunderna och enkelhet för medarbetarna då konceptet redan är utformat. Som ett nytt café slipper man ”uppfinna hjulet på nytt”, utan istället dra lärdomar och få tips av oss andra.

Genom konceptet stöttar och hjälper vi varandra med allt från framtagande av informationsmaterial och marknadsföring till kvalitetssäkring och kompetensutveckling.

Är du intresserad av att starta ett Café REKOmmenderas på din ort? Vill du veta mer om oss och konceptet? Hör av dig till: info(at)rekommenderas.coop

Läs mer om konceptet här

Läs mer om socialt företagande här

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *