WFTO är en global medlemsorganisation för aktörer som arbetar inom rättvishandelskedjan. Medlemmar inom WFTO inkluderar producenter i Syd, grossister, importörer och återförsäljare. Medlemskap i WFTO innebär att hela organisationen förbinder sig att följa WFTO:s 10 principer för Fair Trade. Medlemmarna måste kontinuerligt rapportera hur de följer dessa och WFTO gör stickprover där efterlevnaden kontrolleras. WFTO har drygt 400 medlemmar i 73 olika länder. Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är medlem i WFTO. För mer information se WFTO:s hemsida.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *