Vad roligt att du är intresserad av Café REKOmmenderas!

Café REKOmmenderas är ett socialt franchise-koncept där människor som av någon anledning har svårt att få fäste på arbetsmarknaden startar Fair Trade-caféer med ekologisk och närproducerad inriktning. Hittills finns det nio caféer som alla drivs som sociala företag och serverar Fair Trade-fika. Bra för producenter i Syd, vår miljö och människor utan arbete i Sverige.

Bakgrund

I Sverige är ungdomsarbetslösheten uppe i 23,9 %[1] och andelen arbetslösa bland personer med funktionsnedsättning är runt 10 %[2]. Det är ett akut behov att detta åtgärdas och att fler personer får möjlighet till arbete. Genom Café REKOmmenderas har vi därmed tagit saken i egen hand.

På våra caféer sysselsätts ca 90 personer, vilket vi har lyckats med bl.a. genom stöd från Allmänna Arvsfonden, stöd från kommuner och i samarbete med Arbetsförmedlingen. Vår verksamhet präglas av delaktighet och egenmakt, där våra medarbetare i caféerna får erfarenhet av catering, servering, kundservice, matlagning och kurser inom Fair Trade och hållbarhet.

Vad serveras på ett Café REKOmmenderas?

På ett Café REKOmmendera fikar du smart då Fair Trade, ekologiskt och närproducerat är en självklarhet. Det innebär bl.a. att de ingredienser vi använder i våra bakverk följer de internationella principerna för Fair Trade, så långt detta är möjligt. Därigenom stöds en social och ekonomisk utveckling i länder med utbredd fattigdom.

Vi kan garantera att det du fikar som kan vara Fair Trade är Fair Trade då vi uppfyller medlemskriterierna hos Fair Trade Återförsäljarna. Kriterierna finns att läsa i sin helhet här: http://fairtradeorg.se/bli-medlem/medlemskriterier/. Det är därför vi kan kalla oss Fair Trade Caféer.

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag?

Det finns många olika former och variationer av arbetsintegrerande sociala företag. Tillsammans med företrädare för företagen, rådgivare och andra myndigheter har Tillväxtverket tagit fram följande kriterier som definierar ett arbetsintegrerande socialt företag:

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

Inom Café REKOmmenderas drivs alla caféer som arbetsintegrerande sociala företag, där medarbetarna är med och både äger och driver företagen. Idag är den största gruppen vi når personer med funktionsnedsättningar och ungdomar men vi riktar oss till alla individer som av olika anledningar har svårt att få ett arbete, det kan exempelvis också vara nyanlända eller långtidssjukskrivna. Läs mer om sociala företag här: www.sofisam.se

Café REKOmmenderas – ett socialt franchisekoncept!

Varje café är medlem i det nationella kooperativet Café REKOmmenderas i Sverige ek. för. vilket skapar en demokratisk kultur där det är caféerna själva och dess medarbetare som äger och bestämmer över konceptet. Café REKOmmenderas i Sverige består av en styrelse där de lokala caféerna är representerade.

Hur ser ansvarsfördelningen ut inom Café REKOmmenderas?

Varje café är ett eget företag och har ansvar för att organisera och leda sin egen verksamhet, med allt vad det innebär. Verksamhetsledaren/handledaren är ansvarig för att undersöka möjligheter inför uppstart och sedan rekrytera deltagare till det sociala företaget samt hålla i kontakterna med nödvändiga myndigheter och organisationer. Eftersom Café REKOmmenderas är ett kooperativ har verksamhetsledaren/handledaren i caféet ett ansvar att stödja deltagarna i processen att bli företagare, så att de tillsammans kan ta ansvar för och driva sitt egna företag. När det kommer till rutiner och det operativa arbetet hjälps alla åt i kooperativet. När du blir en del av Café REKOmmenderas får du därmed ta del av vår koncepthandbok som fungerar som ett hjälpmedel för att starta upp/driva din verksamhet.

Riktlinjer och förmåner

Café REKOmmenderas är ett franchise-koncept vilket innebär att vi använder oss av gemensamt framtaget material och en gemensam grafisk profil. Då vi är en del av Fair Trade Återförsäljarna ställs också kravet att en gång per år besvara organisationens enkät och skicka in kontrolluppgifter köpa modiodal utan recept till det gemensamma kooperativet Café REKOmmenderas i Sverige.

I utbyte håller Fair Trade Återförsäljarna utbildningar inom Fair Trade, informationsmaterial kring producenter finns, träffar med andra medlemmar anordnas och ett visst utbud av reklammaterial har tagits fram.

Vår värdegrund

Rättvisa åt människor som vill och kan arbeta, men som ändå inte får plats på arbetsmarknaden. Vi vill med vårt café-koncept konkret bidra till att ändra på det.

Rättvisa genom att köpa produkter från Syd som har producerats under bra villkor för människor och miljö och därmed bidra till en ökad rättvis handel.

Rättvisa mot vår miljö – som vi bara har till ”låns” – genom att alltid använda ekologiska och närproducerade varor där det är möjligt.

Genom att ansöka om att bli ett Café REKOmmenderas ställer du dig bakom vår värdegrund.

Hur ansöker man om att bli ett Café REKOmmenderas?

Uppfyller din verksamhet kraven för konceptet (vilket inkluderar kraven från Fair Trade Återförsäljarna samt kriterierna för socialt företagande) är du välkommen att ansöka om att bli ett Café REKOmmenderas. Behöver du hjälp på vägen dit? Kontakta oss på info(at)rekommenderas.coop så stödjer vi dig i processen!

Du ansöker genom att kontakta oss på info(at)rekommenderas.coop

Varmt välkommen!

[1] Källa: ekonomifakta.se

[2] Källa: SCB, Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2014.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *