Fair Trade

Bättre villkor för producenterna

Fair Trade syftar till att förbättra villkoren för de som producerar varorna vi konsumerar. Många producenter har begränsade resurser och svårt att hävda sig på världsmarknaden. För att kunna sälja sina produkter tvingas de pressa priserna, sänka kraven på arbetsförhållandena och sälja via flera mellanhänder som tar en stor del av förtjänsten. Detta leder till att många inte får tillräckligt betalt för sitt arbete och därmed inte kan försörja sig själva och sina familjer eller utveckla sina lokalsamhällen. Det är mot denna bakgrund som Fair Trade-rörelsen har vuxit fram.

Fair Trade är ett handelssamarbete mellan producenter, importörer, återförsäljare och konsumenter. Samarbetet präglas av ömsesidighet och respekt för alla parter. Rättvis betalning, goda arbetsförhållanden, långsiktiga handelsförbindelser samt respekt för vår miljö möjliggör både ekonomisk och social utveckling. Genom att främja en handel där människan och lokalsamhällets utveckling sätts i centrum kan fattigdom motverkas.

De varor som kallas ”rättvist handlade” kan både vara Fairtrade-märkta och/eller komma från en producent som följer World Fair Trade Organizations (WFTO:s) kriterier.

10 principer för Fair Trade enligt WFTO 

Nedanstående 10 principer ska följas efter bästa förmåga av samtliga medlemsorganisationer inom WFTO. Du kan läsa dem i sin helhet här.

  1. Skapa möjligheter för marginaliserade producenter genom att stötta de fattigaste producentgrupperna.
  2. Öppenhet i organisationens struktur och i alla aktiviteter samt en utvecklande dialog mellan alla aktörer inom Fair Trade vad gäller produkter och marknadsföring.
  3. Kapacitetsbyggande – stöd till produktutveckling, export och marknadstillträde för producenter.
  4. Sprida information, utbilda och genomföra kampanjer för att utbilda och upplysa om Fair Trade.
  5. Betalning av ett rättvist pris till producenterna.
  6. Jämställdhet, ingen diskriminering och rätt till kollektiv organisering.
  7. Goda arbetsförhållanden – se till att producenterna jobbar i en hälsosam och säker miljö.
  8. Inget utnyttjande av barn i arbetet – se till att FN:s barnkonvention följs.
  9. Miljö – aktivt verka för att göra verksamheter och produktion mer miljövänlig.
  10. Långsiktiga handelsförbindelser som baseras på solidaritet, förtroende och ömsesidig respekt och som bidrar till stöd och tillväxt för Fair Trade

Web

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *