Sociala företag

Om Socialt företagande:

Kriterier för sociala företag

Det finns många olika former och variationer av arbetsintegrerande sociala företag. Tillsammans med företrädare för företagen, rådgivare och andra myndigheter har Tillväxtverket tagit fram följande kriterier som definierar ett arbetsintegrerande socialt företag:

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

  • med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter
  • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

Det finns ännu inte något regelverk fastslaget i en Förordning eller liknande dokument. Regeringen fattade dock beslut om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag den 22 april 2010.

Delaktighet och empowerment

I de arbetsintegrerande sociala företagen är de som arbetar i företaget delaktiga i arbetet. Det är viktigt att själv vara med och bestämma över det man arbetar med. Att ha kontroll över sin arbetssituation och att bli efterfrågad för synpunkter och i beslutssituationer leder till empowerment. Det är en viktig del i att själv ta ett aktivt ansvar och ha inflytande över sin utvecklings- eller rehabiliteringsprocess.

I alla arbetsintegrerande sociala företag är det viktigt med delaktigheten kring arbetets organisering. I många företag, framför allt sociala arbetskooperativ, innebär delaktigheten dessutom att medarbetarna involveras även i arbetet med att driva företaget. Tydliga former för delaktigheten i företagen när det gäller beslutsfattande och informationsspridning är viktiga för att delaktigheten ska vara en realitet och inte bara på pappret.

Som andra företag

De arbetsintegrerande företagen har som syfte att integrera människor i arbetslivet. De driver näringsverksamhet och har, precis som andra företag, ansvar gentemot kunder och för produktionen. Som arbetsgivare har de ansvar och skyldigheter för alla anställda i företaget. Ett företag är en plattform för att sälja varor eller tjänster på en marknad. Ett mindre socialt företag är lika mycket ett företag som etablerade stora bolag. Den juridiska formen för verksamheten varierar mellan de sociala företagen. Det kan till exempel vara ideella eller ekonomiska föreningar, stiftelser eller aktiebolag. Som andra företag betalar de skatt och följer lagar och förordningar när det gäller bokföring, revision etc.

Det finns ibland en oro kring konkurrenssituationen när det gäller sociala företag. Vad är tillåtet när det gäller ett företagande som på olika sätt har stöd från samhället? Generellt kan sägas att t ex ett kommunalt stöd till ett socialt företag inte bryter mot några konkurrens- eller statsstödsregler när det handlar om begränsade summor för att stödja utsatta grupper. Företaget får dock inte missbruka en dominerande ställning exempelvis genom underprissättning. Det är viktigt att poängtera att i stort sett allt stöd, till exempel Arbetsförmedlingens olika program, är konkurrensneutralt. Det innebär att även andra företag kan få samma stöd vid till exempel anställning av personer med funktionsnedsättning.

Vill du veta mer?

Läs mer om sociala företag här: Sofisam – www.sofisam.se

 

Café REKOmmenderas är en franchisekedja av sociala företag som driver caféer med utbud av Fair Trade-, ekologiskt- och närproducerat.

Följ oss

Följ oss på Facebook för att hålla dig uppdaterad och lära känna oss.

Kontakta oss

info@rekommenderas.coop

buraco de donut do Medicare prescrição drogas http://www.delightfull.eu/cialis.html seguro de saúde que a cirurgia de bypass gástricas capas http://www.delightfull.eu/viagra.html centro médico sudoeste de UT