Arbetsträning

Till dig som har behov av arbetsträning/arbetsrehabilitering eller praktik

 

Café Rekommenderas anställer människor med något slags arbetshinder. En del av vår uppgift är också att erbjuda platser för människor att komma igång i arbetslivet och underlätta möjligheten till ett jobb.

 

Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag

Vi är inte som ett vanligt företag, vi är något mer. Vi finns till för att skapa möjligheter till arbete för dem som inte har något. Vi delar inte ut någon vinst till några ägare. Får vi pengar över, går de tillbaka till verksamheten.

 

Vi står för solidaritet och hållbarhet

Vi är unika med vår profil med fair trade, ekologiska och närproducerade varor. På det sättet försöker vi vara solidariska med människor i andra länder och med vår miljö – samtidigt som vi vill försöka skapa arbete för människor här i Sverige.

 

Vi är en del av ett kooperativt företag med socialt franchising-koncept

Det finns flera Café Rekommenderas-företag i hela landet som samarbetar med varandra. Vi kallar det social franchising. Tillsammans hjälper vi varandra att utveckla verksamheten och vi äger konceptet i ett gemensamt kooperativ.

 

Dessutom är det kul att det finns människor på andra orter som också arbetar med Café Rekommenderas, fast på sitt sätt. Vi försöker att träffa tillsammans en till två gånger per år.

 

Tillsammans är vi en del av arbetsmiljön

Arbetsmiljö handlar både om att man rent fysiskt inte ska råka illa ut på sin arbetsplats. Det handlar också om att det ska vara god stämning på jobbet. Där har alla ett ansvar att bidra. Vi försöker att bidra med det man kan.

 

Samarbete är roligt och effektivt – när det fungerar

Tänk på att människor fungerar olika. Respektera att man arbetar på olika sätt och arbetar olika snabbt. Om man pratar med varandra och frågar, undviker man många onödiga konflikter.

 

Respektera varandra

Ta speciellt hand om de som kommer nya på praktik eller arbetsträning/arbetsrehabilitering.

 

Vi är ett företag

Vi måste tänka affärsmässigt, det vill säga att vi måste tänka på att ha intäkter som täcker alla utgifter. Det kan vi få genom att sälja våra produkter, gen att utföra tjänster till kommun, Arbetsförmedling eller Samordningsförbund och även genom att vi söker olika utvecklingsprojekt. Kom gärna med förslag för att utveckla verksamheten!

 

Vi måste ha en bra balans mellan individens bästa och företagets bästa. Vi måste tänka på alla medarbetares bästa, eftersom hela företaget är till för er. Samtidigt måste vi tänka på företagets bästa – fungerar inte företaget, fungerar det inte heller för medarbetarna. Arbetsintegrerande företag är företag som bara är till för dig och andra medarbetare.

 

Tag chansen att utveckla både dig och Café Rekommenderas!

 

Kontaktpersoner på våra caféer:

Umeå: Jennie Soldesjö, 070-2954225, umea(a)rekommenderas.coop

Falun: Therese Haglöf, 070-5266640, falun(a)rekommenderas.coop

Uppsala: Magnus Borg, 070-2018120, uppsala(a)rekommenderas.coop

Norrtälje: Michaela Carlsson, 070-4674266, norrtalje(a)rekommenderas.coop

Falkenberg: Urban Karlsson, 070-4274683, urban.karlsson(a)rocketmail.com